Loading...

Akmal Ridha avatar

Regresi Linier

09 jun 2017 0:38 . 0 Balasan . Oleh: Akmal Ridha
Aditya Muhamad Hafiz Charnita avatar

Grafik Distribusi

04 jun 2016 12:43 . 1 Balasan . Oleh: Aditya Muhamad Hafiz Charnita
kelaskita logo kecil Explore